top of page
Rectangle 78.png

Đặng Thùy Linh

Chị có thể giúp em tiến gần hơn tới ước mơ du học của mình, với kinh nghiệm 15 năm du học & sống ở nước ngoài, và hơn 8 năm giúp các em học sinh đỗ vào các trường Đại học, học bổng như ý muốn. Hoặc đơn giản những câu hỏi định hướng nghề nghiệp tương lai, chị cũng có thể chia sẻ với em.

​Nơi theo học

Singapore

Trường theo học

Nanyang Technological University

​Ngành học

Bachelor of Business

Kinh nghiệm

  • Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Singapore tại SSEF 

  • Trưởng ban Operations Smile Singapore

  • Thành viên CLB Harmonica, thành viên CLB Science Students'

  • Research Council tại trường Trung học Hwa Chong Institution

Thành tựu

Học bổng: học bổng Trung học A*star (100%), học bổng Đại học ASEAN (100%)


Các trường đã đỗ:

  • Nanyang Technological University (Singapore)

  • National University of Singapore (Singapore)

  • Singapore Management University (Singapore)

Giải thưởng: giải ba học sinh giỏi Olympics Hóa và Olympics Toán tại Singapore

Điểm chuẩn hoá: Ielts 8.5, SAT I (2010), SAT II (2400)

Điểm Trung bình: Cambridge A-levels (AAAAAB)

bottom of page