top of page

Thư viện du học

Nơi tất cả thông tin cần thiết về du học được chọn lọc cẩn thận, chặt chẽ và tổng hợp thành 1 văn bản cô đọng, súc tích, dễ hiểu. Tư liệu miễn phí 100%.

​Mục đích

Thư viện được tạo ra dành cho tất cả học sinh đang có ý định du học bậc Đại học, nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. 

 

Thư viện sẽ giúp em định hướng từng bước cụ thể, và kết nối với các mentors đã từng đăng ký du học để xin kinh nghiệm thực tiễn. 

About Thu vien

Thư viện có gì đặc biệt?

Tin cậy

Được lấy từ các nguồn chính thống, đã qua kiểm chứng của đội ngũ G-college mentors.

Lộ trình bài bản

Hướng dẫn cụ thể từng bước trong quá trình chuẩn bị và đăng ký, phỏng vấn du học.

Toàn diện

Bao gồm tất cả thông tin thiết yếu như: du học ở đâu, ngành gì, trường nào, xin học bổng ra sao....

bottom of page