top of page

G-college Singapore

Cung cấp thông tin bổ ích về du học Singapore qua cộng đồng Zalo.

Tổ chức khóa học ngắn hạn 8 tuần, giúp học sinh vượt qua quá trình tuyển chọn và phỏng vấn khắt khe vào 4 trường Đại học công tại Singapore.

Về khóa học

Khóa học bao gồm nội dung viết luận và phỏng vấn đầu vào và học bổng chương trình cử nhân tại 4 trường đại học công lập tại Singapore bao gồm NTU, NUS, SMU và SUTD. 

Nội dung 

Khóa học bao gồm ba phần chính

Frame 3.png

Xây dựng profile

Khám phá bản thân, tìm hiểu giá trị cốt lõi nhằm xây dựng hồ sơ & bài luận phản ánh cá tính và nét riêng biệt của bản thân. 

Frame 3.png

Viết bài luận đầu vào

Đảm bảo bài luận tương thích với tiêu chí tuyển sinh của ngành và trường. Xây dựng câu chuyện với bố cục và mục đích rõ ràng, mượt mà và cô đọng trong từ vựng và nổi bật về nội dung.

Frame 3.png

Phỏng vấn đầu vào và học bổng

Nắm bắt các dạng câu hỏi, học phương pháp trả lời phỏng vấn logic và linh hoạt, luyện cách trả lời trôi chảy, gắn kết chặt chẽ với câu chuyện cá nhân.

HocBong
bottom of page