top of page

Học bổng và cơ hội quốc tế

Chúng mình luôn tin tưởng vào nền giáo dục bình đẳng cho sinh viên Việt Nam, do đó, chúng tôi tự hào mang đến cơ hội và học bổng cho những sinh viên xứng đáng.

​Mục đích

Chúng mình luôn tin tưởng vào nền giáo dục bình đẳng cho sinh viên Việt Nam, do đó, chúng tôi tự hào mang đến cơ hội và học bổng cho những sinh viên xứng đáng.

Phần lớn lợi nhuận chúng mình nhận được sẽ được chuyển vào quỹ học bổng của G-college.

​Học bổng

Hãy nắm lấy những cơ hội dưới đây thôi nào!

Frame 3.png

Hỗ trợ học bổng 100% học phí cho 10 học sinh duy nhất. Đăng ký nhanh thôi.

Young Scholars

Frame 3.png

Trải nghiệm Singapore miễn phí trong 5 ngày 4 đêm. Giải thưởng thường niên của G-college.

Travel Awards

HocBong
bottom of page