top of page
Group 262.png

Được thành lập bởi các cựu du học sinh Việt Nam, G-college là tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh "mang lại cơ hội giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh, sinh viên Việt Nam".

bottom of page