Group 262.png

Được thành lập bởi các cựu du học sinh Việt Nam, G-college là tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh "mang lại cơ hội giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh, sinh viên Việt Nam".