top of page
Rectangle 78.png

Nguyễn Hải Phong

Anh đã từng rất thiếu tự tin khi apply vào các trường ĐH ở Singapore vì anh nghĩ rằng khả năng tiếng anh của mình còn hạn chế. Tuy nhiên, trải qua 5 năm hỗ trợ các bạn học sinh apply Singapore, anh nhận ra có rất nhiều kĩ năng khác mình có thể hướng tới để có một bộ hồ sơ cũng như buổi phỏng vấn tốt với ban tuyển sinh, và anh rất hy vọng chúng ta có thể cùng nhau hoàn thiện những kĩ năng này

​Nơi theo học

Úc

Trường theo học

The University of Melbourne

​Ngành học

Master of International Business

Kinh nghiệm

Giải thưởng:

  • Potential Team Prize of Developer Circles Vietnam Innovation Challenge (2020)

  • First Prize of Eloquence Contest FPT University (2019)

  • Winner of Travel Award 2017

Thành tựu

  • Học bổng

  • Melbourne Global Graduate Scholarship (The University of Melbourne)

  • Excellent Entrance Scholarship (100% tuition-fee for FPT University)

  • Giải thưởng:

  • Potential Team Prize of Developer Circles Vietnam Innovation Challenge (2020)

  • First Prize of Eloquence Contest FPT University (2019)

  • Winner of Travel Award 2017

bottom of page