top of page
Rectangle 78.png

Nguyễn Bằng Thanh Lâm

Anh đã từng rất thiếu tự tin khi apply vào các trường ĐH ở Singapore vì anh nghĩ rằng khả năng tiếng anh của mình còn hạn chế. Tuy nhiên, trải qua 5 năm hỗ trợ các bạn học sinh apply Singapore, anh nhận ra có rất nhiều kĩ năng khác mình có thể hướng tới để có một bộ hồ sơ cũng như buổi phỏng vấn tốt với ban tuyển sinh, và anh rất hy vọng chúng ta có thể cùng nhau hoàn thiện những kĩ năng này

​Nơi theo học

Singapore

Trường theo học

Nanyang Technological University

​Ngành học

Chemistry and Biological Chemistry

Kinh nghiệm

  • Mentor (Environmental Science) at Math and Science Summer Program (MaSSP) 2018

  • Mentor (Biology) at MaSSP 2019

  • Head of Expertise at Science Tornado 2016

Thành tựu

Học bổng: 

  • Graduate: Nanyang President Graduate Scholarship

  • Undergraduate: ASEAN Scholarship

Các trường đã đỗ

  • Undergraduate: NTU, NUS, Nagoya (Japan)

Giải thưởng:

  • Dean’s list academic year 17-18 (1st year), 18-19 (2nd year), 20-21 (4th year)

  • Gold medal at 49th IChO

bottom of page