top of page

3 bước tham gia Mentorship Program

Bước 1

Điềm form đăng ký,

- chia sẻ chi tiết về nguyện vọng du học

- tên Mentor bạn muốn kết nối (nếu có)

Bước 2

G-college sẽ liên lạc với bạn để tìm mentor phù hợp. 
và sắp xếp buổi Mentorship đầu tiên cho bạn (miễn phí).

Bước 3

Bạn và mentors có thể sắp xếp các buổi hẹn tiếp theo dựa vào nhu cầu của hai bên. Thu phí trên tinh thần tự nguyện,

mentor

Danh sách mentor

-

bottom of page