top of page

3 bước tham gia Mentorship Program

Bước 1

Điềm form đăng ký,

- chia sẻ chi tiết về nguyện vọng du học

- tên Mentor bạn muốn kết nối (nếu có)

Bước 2

G-college sẽ liên lạc với bạn để tìm mentor phù hợp. 
và sắp xếp buổi Mentorship đầu tiên cho bạn (miễn phí).

Bước 3

Bạn và mentors có thể sắp xếp các buổi hẹn tiếp theo dựa vào nhu cầu của hai bên. Thu phí trên tinh thần tự nguyện,

mentor

Danh sách mentor

bottom of page