top of page

​Giải thưởng Young Scholars

Giải thưởng Young Scholars là một hoạt động của G-college với mục đích giúp sinh viên đánh giá mục tiêu du học của mình, cung cấp những hiểu biết hữu ích và các bước chuẩn bị cần thiết để đi du học.

Cách đăng ký?

Rectangle 78.png

Cuộc thi viết Young Scholars

Sân chơi lành mạnh dành cho học sinh lớp 9 đến 12 tại Việt Nam được thể hiện ước mơ du học của bản thân qua hình thức Cuộc thi Viết và Ảnh trên mạng xã hội.

Cuộc thi được mở 2 lần trong năm vào tháng 5 và tháng 11. Người thắng cuộc có thể nhận giải thưởng lên tới 5,000,000 VND.

Rectangle 78.png

Chương trình học bổng Young Scholars

Một chương trình giáo dục định hướng, phát triển kỹ năng và hồ sơ Du học dành cho các học sinh từ lớp 9 đến lớp 11 tại Việt Nam.

Khi đăng ký tham gia chương trình này, học sinh có thể đăng ký học bổng Young Scholars. Người tham gia sẽ được hỗ trợ học phí lên tới 1,000,000 VND.

timhieu

Mốc thời gian

Chương trình sẽ có 3 cột mốc quan trọng:

Tháng 2

Giải thưởng Young Scholars

Tháng 5

Bài luận và cuộc thi ảnh

Tháng 11

Bài luận và cuộc thi ảnh

Bạn có câu hỏi?

bottom of page